{:tr}BSL 5 Senelik Skor Üretim trendi{:}{:en}5 year scoring tread in the BSL{:}

{:tr}Değerli takipçilerim sizlerle ilginç bir gözlemi paylaşmak istiyorum. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de BSL kapsamında skor üretimi yükselişde bunun hakkında hazırladığım görseli sizlerle paylaşmak istedim:

{:}{:en}Dear Followers, I wanted to share a visual with you all about the trend of scoring from the BSL which is globally affecting everyone, hope you enjoy it:

{:}

Liked it? Take a second to support Advance Pro Basketball on Patreon!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.