{:tr}Basketbol’da Lineup Analiz’ine Giriş{:}{:en}Lineup Analysis in Basketball – An Introduction{:}

{:tr}Günümüz basketbolunda değişkenlik sürekliliğini korumakta. Tutkulusu olduğum bu spor ilk yaratıldığındaki asıl 13 kuralın çok ötesine geçmiş ve sayıların, ihtimallerin, performans takibi ve ölçümlerinin ötesine geçmiş durumda.

Yukarıdaki açıklamaları dikkate aldığımızda küresel bir oyun olan basketbol ile uğraşan herkesin bir şekilde değişime ayak uydurması gerektiği bir gerçek aksi halde geri kalınması an meselesidir. Takım yöneticisi, antrenör hatta oyuncu olmak basit bir meslek olmaktan çıktı. Sayıların ve verilerin dört bir yanı çevrelediği bir ortamdaki herkesin gerek kendini gerekse durumunu daha iyi ifade etmesi ve konuya hakim olmaları gerekmektedir.

Bu yazının başlığında ilettiğim üzere sizlere lineup’ların anlam ve önemini, geçmişde nasıl kurgulandığı, maç esnasında hem oyuncu hem de antrenörler açısından etkisi ve özellikle tüm ilgilenenlere lineup analizi ve oluşumundaki temel istatistiki değerlerin ne olduğu ve nasıl dikkate alındığı ile ilgili bilgilendirme amacı ile yazıyorum.

Lineup analizi yeni bir kavram veya yeni geliştirilen bir kurgu değil. Basketbol analitiğinin gelişimi ile geçmişdeki kurgulanma şekil değişime uğradı. Gelişmiş istatistikler ve farklı analitik bakış açıları ve metodolojilerin ortaya çıkması sonucu oyuncu ölçüm ve performans takibi sonucunda eskiden sadece skor kağıdından alınan değerlerin veya sezon içi ortalama değerlerin dikkate alınmasının ötesine geçilmesi ile sahada belli bir sürede en doğru beş oyuncunun bulunabilmesi tamamen matematiksel doğrular ile ortaya çıkartılabilir bir hale geldi.

W.L. Winston’un Mathletics adlı kitabında belirttiği üzere “Bir takım sezon boyunca ortalama olarak 300 – 600 arasında farklı lineuplar kullanmaktadır”. Bazıları için bu rakam çok gibi geliyor olasa dahi herkesin anlayabileceği bir şekilde bakılacak olunursa zaten bir basketbol takımının kadrosu 12 kişiden oluşmakta ve NBA’de bir sezon boyunca bir takımın oynadığı toplam 82 maç olduğu dikkate alınacak olunursa ihtimaller sonsuz gibi görünsede sahada gerek ofansif gerekse defansif olarak rakibine karşılık verebilecek en doğru beş kişiyi ihtimaller doğrultusunda tutturmak için içgüdülerine dayanmadan sayılar ve gerçeklere dayalı olarak hareket edildiğinde bahsi geçen sayılar ortaya çıkıyor.

Avrupa’da oynanan oyun (şahsi kanaatime göre) Amerika’da oynanan basketboldan daha temel düzeyde oynanıyor ve FIBA Avrupa Araştırma Merkezi verilerine göre hem yerel liglerde hem Avrupa liglerinde mücadele eden takımlarımız söz konusu olduğunda dahi yukarıda belirtilen rakamlara benzer olsa dahi ancak 200 – 400 arasında farklı lineup sezon boyunca bir takım tarafından kullanılmakta. Başta oynanan maçların sayısı daha az olduğundan; antrenörlerin sabitleşmiş (kemikleşmiş) rotasyonlarla önlem-almaya yönelik olarak oynadıkları basketbol (klasikleşmiş basketbol) formatından kopamamalarından kaynaklanan sebeplerden ötürü lineup çeşitliliği maalesef aynı düzeyde değil.

Lineup oluşumunda birden çok strateji bulunuyor olsada, oyuncuların geçmişde oluşturdukları istatistiklere dayalı olarak hareket edildiği gerçeği dikkat çekmektedir. Oyuncuların sahada görsterdiği performans ve ortaya çıkan istatistikler sonucu eğilimleri ve buna bağlı olarak sahanın her iki ucunda değerleri ortaya çıkıyor.

Mathletics kitabında ele alınan ve dikkat çekici olan bir diğer nokta “eleştirmenlere göre lineuplar çok fazla sürelerde oynamazlar, buna göre lineup değerlendirmeleri söz konusu olduğunda bir çok değisken olduğu ortaya atılamaz mı? Bir lineup’ın diğerinden daha iyi olabileceği ihtimali nedir?” Açıkcasi bu sorulara cevap verirken en başta klasik metodla (eskiden) alınan süreye oranla oyuncuların skor kağıdında yaptıklarına bakılırdı, ancak günümüzde verimlilik ve sahada sadece alınan süreye oranla değil aynı zamanda takımın ve sahadaki beş oyuncu arasındaki kimyanın gerek ofansif gerekse defansif anlamda denk tutulabilmesi için gelişmiş istatistiklere bakılması şart.

Hatta bir ileri noktada antrenörlerin buna göre small ball’a karşılık olarak tall ball, zone’a karşılık adam adama oynayacaklarına kadar karar verilmesi sürecinde kritik noktalara kadar önem taşıyan bir noktadır lineup analizi.

Lineup analizine bakılırken bence en değerli istatistik ESPN yazarlarından J.Englemann tarafından ortaya çıkartılan Regularized Adjusted Plus Minus (RAPM) istatistğidir. Tek bir veri altında gerek ofansif gerekse defansif olarak bir oyuncunun sahadayken veya sahada olmaması sonucu ortaya çıkan sayısal değer doğrultusundaki bir takımın değerlendirmesi sağlanabilir. RAPM hesaplanışı ve NBA’de RAPM kullanımı ile en etkili oyuncuların ve NBA antrenörlerinin neden belirli oyuncuları sahada tuttuklarına ESPN sitesinden ulaşabilirsiniz. J.Englemann işi öyle bir boyuta taşımıştır ki en verimli oynayan beş oyuncunun lineup analizini aşağıdaki şekilde çıkartmıştır:

Avrupa’da RAPM henüz yeni yeni hesaplanmaya başlandı ancak geçmişde yakından takip ettiğim ve bu konuda başarılı olan ingilizce bir site olan in-the-game.org Euroleague için RAPM hesaplamalarını başarı ile yapabilen bir içeriğe sahipti.

Sonuç olarak günümüz basketbolunda halen geliştirilmekte olan lineup analizi ve artan değeri oyuncular açısından geçmişde sahada yaptıkları ile eğilimlerini ve gelecekte sahada ne kadar yer alacaklarını; antrenörler açısından daha rahat karar verebilecekleri stratejilerin uygulanabilirliğini ve takım kimyası kapsamında hangi beş oyuncunun sahada ne kadar süre ile verimli oynayabileceğini ortaya çıkartır. Takım yöneticileri açısından ise lineup analizi gerek sezon boyunca gerekse takım mimarlığı sırasında oyuncuların sahadaki degerine karşılık olarak maddi değerlerini (profesyonel anlamda) ortaya çıkartabilecekleri bir raporlama ile görülebilir.

Lineup Analizinin yakın zamanda Avrupada iyice yaygınlaşmasına yol açacak yeni bir servis Clinch Basketball tarafından geliştiriliyor. Son dönemlerde NCAA ve NBA’in sağladığı açık data politikası sayesinde play by play (maç hareketleri) kapsamında yenilenmekte olan yorumlamalar ile bu alanda büyük gelişmeler kayıt ediliyor. Clinch Basketball ve Lineup Analizi hakkında daha ileri düzeyde bilgi isteyenler benimle temasa geçebilirler.{:}{:en} 

In modern basketball change is a constant. The sport I have been passionate about for so long is not just a game with its original 13 set of rules but a game of numbers, probabilities tracking and tracing performance and much much more.

Given the above statement and the face that the game of basketball is global, everyone that is involved with the sport needs to be able to adapt to the on going changes or face the consequences of behind left behind. Team executives, coaches and even players no longer have a straight forward task or job. In an environment where numbers and data surrounds everyone and everything it becomes so much more critical to grasp and understand what they all mean.

As stated in the title of this posting I will be sharing insight on the meaning and importance of lineups, how they had been constructed in the past, how they affect and have effect on players and coaches and finally how it has meaning for anyone involved in the sport and is deeply rooted in advanced statistics.

Lineup analysis is not a new term nor is it a new structure within basketball. With the arrival of basketball analytics the way that it used to be structured just changed. Advanced statistics, varying analytical perspectives and methodologies brought about player tracking and tracing and took things beyond the regular boxscore sheet as well as looking at season averages to such an extent that figuring out the right five players on the court was a matter of mathematical equations based in figures.

W.L Winston in his book Mathletics points out that during a season there are about 300 – 600 different lineups used. In layman’s terms these numbers simply mean to point out to the fact that during an 82 game NBA season given that there are 12 people on a roster the probabilities of figuring out the the correct five players might seem endless whereas it is all a matter of calcualting which five players can counter the opponent offensively and defensively. Rather than relying on instinct and basing the decision making process in the numbers and figures is a modern way to go about it.

As for in Europe unfortunatly (my subjective opinion is that) in comparison to the U.S. the game is still very basic; based on figures found through FIBA Europe Research Center: teams competing in both national and European leagues on average use a lineup between 200 – 400 different players during the season. While mainly the reason for this lies in the fact that games are reasonably less, coaches still follow the notion of prevention based play and use a rigid core number of players and based on these facts lineup structuring has not been successful to a large extent.

In terms of lineup construction there are several strategies that are implemented. To a large extent past performance by players in terms of statistics plays a vital role in placing them in an optimal lineup.

As W.L. Winston states in his book Mathletics critics point out that lineups don’t play many minutes, there is variance from one lineup to another could this not be argued? What is the probability that one lineup is better than another? To answer this no one no longer needs to rely on instinct or the classical method of checking the boxscore sheet to determine a player’s value based on the number of minutes he has played. In today’s day and age the notion of efficiency the relation of play time and actions that a player produces in response on offense as well as on defense parallels their advanced statistics and allows us to see past just the boxscore and further into how much effect they play.

It even goes beyond the point so much that coaches opt playing varying strategies such as small ball vs. tall ball, zone vs. man to man and many more differing strategies primarily based on efficient players that can respond in given lineups.

When looking at lineup analysis by far the most critically acclaimed statistics is Regularized Adjusted Plus Minus (RAPM) dubbed and developed by J.Englemann of ESPN. RAPM by far is the single most effective advanced statistic that proves the on court value of a player and can even effectively have impact on the remaining players on the roster. For a detailed look at its calculation and further insight in the NBA check out this link via ESPN. J. Englemann has even taken things a step further and has published the list of 5 player that effectively play the best together:

RAPM has only been gaining understanding in Europe over the last few years. While my research and work takes me to several different places deep in the web by far the best site that had dealt with RAPM especially in the Euroleague used to be in-the-game.org

Overall, given the modernization of basketball lineup analysis can not be overlooked. It creates value towards players in all aspects of their presence and is clear proof of their tendencies, this in return allows coaches to make clearer decisions and determine what strategy would have greater impact and to such an extent effecting lineup chemisty. While all this takes place on the court lineup analysis is also an effective tool for team executives in my opinins especially in Europe given the constant trade and development of a team during the course of a season. It allows management to carefully see impact and determine financial value in relation to on court value.

As a final word, Clinch Basketball which has been revolutionizing lineup analysis over the last couple of years thanks to the open data policy by the NCAA and NBA has been able to break barriers by analyzing play by play data to a large extent and assist in further development of lineup analysis. For further details about Clinch Basketball and Lineup analysis feel free to contact me directly.{:}

Liked it? Take a second to support Advance Pro Basketball on Patreon!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.